Упокоєл ше Микола Гиряк

автор В. Паплацко
392 Опатрене

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА РЕПУБЛИКА) – Новинар, дружтвени роботнїк Микола Гиряк умар стреду 6. септембра у Прешове.

Микола Гиряк народзени 17. авґуста 1937. року у валалє Пихнї у Снїнским округу у селянскей фамелиї хтора виховала пецеро дзеци.

После законченя гражданскей школи 1952. року у Снїни Гиряк ше предлужел школовац у Українскей педаґоґийней школи у Прешове, хтору закончел 1956. року. Потим школованє предлужел на Факултету журналистики Києвского державного универзитету „Тарас Г. Шевченко” дзе здобул диплому новинара. После того робел як редактор у „Подвигорлацких новинох” у Гуменим. Од 1962. по 1964. рок служел войско.

Од 1964–1972. рок робел у Українским студию Чехословацкого радия у Прешове.

Року 1968. першираз нащивел Руснацох у СФР Югославиї и упознал ше зоз їх животом на тих просторох. Истого, 1968. року ше уключел до потримовки радио емисийох процив уходу войскох Варшавскей догварки до Чехословацкей.

Од 1973. року робел у Централним комитету КСУР у Прешове и у ОК КСУР у Бардейове.

После подїйох 1989. року Микола Гиряк ше активно уключує до дружтвеней роботи, а 20. януара 1990. року вибрани є за предсидателя Ради Союзу Русинох-Українцох Републики Словацкей, дзе ше затримал до 1992. року.

Бул посланїк словацкого Парламенту у Братислави. После вицеку мандата ше врацел ремеслу хторе виучел у Києве – новинарству.

Почал робиц у Радио Прешове покля нє пошол до пензиї. Єден час робел у новинох „Нове життя”, а после пензионованя робел емисиї на русийским язику на Радио Братислави.

Микола Гиряк зоз свою активну роботу новинара и дружтвеного роботнїка охабел глїбоки шлїд у културно-националним живоце Русинох-Українцох Словацкей, алє и у других жемох дзе вони жили.

Поховани є всоботу 9. септембра у валалє Чабалївци.

Вичная памят!

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ