Зашеданє схадзки Скупштини општини Кула означел инцидент

146 Опатрене

КУЛА – Вчерайше зашеданє на 15. схадзки Скупштини општини Кула прешло з инцидентом, кед ше одборнїк одборнїцкей ґрупи „Критична маса – за побидуˮ Марко Бошняк, залєцел и физично нападнул предсидателя Скупштини општини Кула, Велибора Милоїчича, пренєсли медиї.

Перша точка дньового шору була Предклад за розришенє предсидателя општини Кула, а хтори зоз своїма подписами поднєсли 13 одборнїки локалного парламенту. На тот завод, предсидатель општини Кула, Дамян Милянич, направел паралелу зоз прешлима часами, на основу хторих визначел же лєм з обласци драговей инфраструктури зробене вецей як за остатнї 50 роки.

Такой по викладаню предсидателя општини, пришло до инциденту кед ше одборнїк з одборнїцкей ґрупи „Критична маса – за побидуˮ, Марко Бошняк, залєцел на предсидателя локалного парламенту Велибора Милоїчича, пре миру по хторей му вжал слово. После павзи и змирйованя ситуациї, зоз векшину гласох присутних одборнїкох прилапена одлука же би ше одборнїка Марка Бошняка оддалєло зоз схадзки. У предлуженю, после тайного гласаня, констатоване же процив опозиву гласал 21 одборнїк, та предклад о розришеню нє достал векшину.

Кед слово о других точкох, на дньовим шоре були и – Предклад Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини Кула за 2024. рок; Предклад Одлуки о приношеню вименкох и дополнєньох Плану детальней реґулациї центру Кули; Предклад Одлуки о прилапйованю звиту о роботи установох чий снователь општина Кула за 2023. рок; Предклад Одлуки о розришеню и менованю заменїка члана Виберанковей комисиї општини Кула у сталним составе; Предклад Ришеня о розришеню и менованю члена Надпатраюцого одбору ЯКП „Комуналацˮ Кула, и розришеню и поставяню члена Штабу за позарядово ситуациї општини Кула. На концу були и Одборнїцки питаня.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ