СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 3. марца 2021. року наполнєли ше осемнац роки як нас занавше зохабел наш мили супруг, тато, дїдо, брат и бачи

ЯНКО РЕГАК

(1961–2003)

Дня 11. марца 2021. року наполнєли ше два роки, як нє з нами наша мила мац, баба и прабаба

МАРИЯ РЕГАК

(1937–2019)

Дня 31. юлия 2021. року наполня ше штернац роки як нас занавше зохабел наш мили оцец, дїдо и прадїдо

ЯНКО РЕГАК

(1937–2007)


з Руского Керестура

З любову и почитованьом, памятку на нїх навики буду чувац їх наймилши
Спочивайце у мире Божим!
(Опатрене 12 раз, нєшка 1)