СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

На наших милих

ЯНКО РАЦ

(1932‒2015)

На наших милих

АНА РАЦ
народзена Сабо

(1936‒2015)

На наших милих

МИХАЙЛО РАЦ

(1958‒2020)


з Руского Керестура

Останєце вично у наших здогадованьох. Юлиян Рац зоз супругу Тат’яну и дзецми Андреу и Даряном
Спочивайце у мире Божим!