СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 22. авґуста 2021. року наполня ше 2 роки як нас занавше зохабела наша мила мац и баба

АМАЛИЯ ЛАЗОР
народзена Уйфалуши


Дня 11. авґуста 2021. року наполнєл ше рок и 4 мешаци як нас занавше зохабел наш мили оцец и дїдо

ЛЮБОМИР ЛАЗОРз Коцура

Пред очми нам ещи вше вашо мили подоби. З любову сце нас дочековали, совитовали и випровадзали. Памятку на вас чуваю син Ириней, дзивка Леонка, нєвеста Мария и унуки Наталия, Єлена и Ана
Най вас ангели чуваю!
(Опатрене 1 раз, нєшка 1)