СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 12. авґуста 2021. року наполнєли ше 28 роки як нас зохабела наша мила мац и баба

МАРИЯ ҐОВЛЯ
народзена Папуґа

(1941‒1933)

Дня 13. новембра 2021. року наполнєли ше 20 роки як нас зохабел наш мили оцец и дїдо

ЯКИМ ҐОВЛЯ

(1941‒2001)


з Руского Керестура

Занавше вас ношиме у наших шерцох. Вашо наймилши
Спочивайце у мире Божим!