Чува ше обичай облїваня

автор Л. Вереш
964 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовчанє и Дюрдьовчанки и того року предлужели наш народни обичай, облїванє.

Як традиция намага на Други дзень Велькей ноци, хлапци и леґинє облївали дзивчата и дзивки, а вони их ютредзень, на Треци дзень Велькей ноци облївали як ше задлужели, а часто то и кущик вецей. Леґинє по облїваню углавним ходзели пешо, а гевти младши, як и дзивчата, на прикрашених бициґлох зоз квецом и зоз орґону у рукох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ