Хладзальня „АБЦ Фуд” глєда роботнїкох

автор А. Медєши
846 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Хладзальня „АБЦ Фуд” АД у Руским Керестуре стреду 20. септембра почала зоз преробком сладкей кукурици, за хтору глєда роботнїкох зоз Руского Керестура и Кули.

Єдна од занятих роботнїцох у Хладзальнї за „Рутенпрес” потолковала же ше зоз преробком сладкей кукурици почало стреду, шлїдуюцого дня роботнїки достали шлєбодни дзень же би ше пияток робело у трох зменох, медзитим, пре дижджи штварток вечар, а пре хтори ше на полю заглобели камиони зоз сладку кукурицу, перша пияткова змена була одказана.

У наиходзацим периодзе, односно такой од нєшка, як нам потолковане, на преробку сладкей кукурици ше почина робиц у трох зменох по 18 роботнїкох у змени. Роби ше по 8 годзини, на годзину роботнїк плацени 350 динари, а понеже то за тераз сезонска робота, виплацованє будзе каждого пондзелку прейґ задруґи.

Заинтересованих роботнїкох, як гварене, єст, алє ше за роботу ище вше мож приявиц на число 065/37-13-116.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ