Гуманитарна инициятива дюрдьовских учителькох и наставнїцох

автор Л. Вереш
264 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Заняти жени у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, на дружтвених мрежох и у ґрупох за родичох подзелєли свою задумку же би ше им того року нє приношело дакунки за Дзень женох, алє же би тоти средства мали гуманитарну намену.

Основна школа зоз Дюрдьова позната по участвованю у рижних проєктох, окреме тих хтори ше дотикаю демократиї и мултикултуралносци, а можу ше поцешиц и зоз гуманитарну инициятиву.

Заняти жени у школи подзековали родичом на каждим дарунку з нагоди Медзинародного дня женох, алє того року маю иншаке жаданє. Шицок пенєж хтори би дали за їх дарунки, жадаю най би бул унапрямени за гуманитарни намени. Вони предложели же би ше пенєж уплацело за лїченє Николини Калинич зоз Шайкашу хтора охорела од нєалкохолней цирози печинки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ