Єдна єдина

автор Лю. Няради
1.4k Опатрене

Педаґоґ Любица Няради толкує же нам привилеґия образованя на мацеринским язику на штредньошколским ступню дата 1945. року зоз отвераньом ґимназиї. Тоту привилеґию чуваме по нєшкайши днї, уж 78 роки. Руска ґимназия єдина и єдинствена школа у швеце котра пестує руски язик, традицию и обичаї, як и наш национални идентитет. АП Войводина припознава и препознава нашу ґимназию як школу од окремного значеня. Тераз руководство школи порушало процедуру за припознаванє нашей школи зоз боку Министарства просвити за школу од окремного значеня на державним уровню.

Дзеци – школяре зоз нашей рускей заєднїци маю ище єдну можлївосц при вибору будуцей школи, а то школованє у штреднєй школи на своїм мацеринским язику. Наша ґимназия зоз руским наставним язиком єдина штредня школа у швеце котра чува, пестує, розвива и образує школярох на штреднїм ступню и то на своїм мацеринским язику. Руснаци у швеце котри жию у других державох нє маю таки можлївосци.

У Руским Керестуре того року Руснаци означую 270 роки образованя наших дзецох на своїм мацеринским язику. Традиция од 270 рокох континуованого образованя руских дзецох дзе ше уча, образую и воспитую на мацеринским язику, дзе ше чува нашу традицию, обичаї и дзе ше воспитую млади ґенерациї у духу очуваня нашого националного идентитета.

Наша Ґимназия понука꞉

  • фахови наставни кадер зоз скоро шицких наставних предметох
  • фахови кадер заинтересовани за унапредзованє и осучасньованє настави и ученя през фахове усовершованє и семинари
  • добри материялни и технїчни условия ученя
  • ученє котре провадзи сучасни шветово тренди и сучасни наставни методи и технїки ученя присподобени ґу каждому школярови
  • вельке понуканє секцийох и активносцох спрам интересованя школярох
  • можлївосц участвованя и ученя през активносци у Еразмус + проєктох у иножемстве и ґимназиялцох, и школярох туристичного напряму
  • можлївосц путованя по Сербиї и нащива шветових туристичних дестинацийох
  • Национални совит рускей националней меншини виплацує стипендиї школяром котри ше упишу до першей класи ґимназиї по руски
  • змесценє до Дому школярох – кед школяре приходза зоз других местох.

Дом школярох ше находзи у составе школского будинку, под истим кровом и дава добри условия за змесценє и ученє школяром нашей школи. Капацитет Дома 70 места. Национални совит школяром першей класи зоз других местох хтори ше упишу до рускей ґимназиї плаци змесценє у Доме школярох.

Наша школа сучасна и провадзи наймодернєйши шветово тренди у образованю. Маме Инстаґрам бок школи котри интересантно обдумани – оможлївює школяром през кратки лекциї и ученє ключних поняцох зоз векшини наставних предметох, провадзи школски и звонкашколски активносци, а ту и совити фаховей служби т. є. совити педаґоґа дзе можеце у даскельо предлуженьох провадзиц и професийну ориєнтацию и кариєрне водзенє – ту ше находза и даскельо инструменти за будуцого школяра котри му можу помогнуц при вибору школи и будуцого занїманя.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ