Ютре виберанки за нови зволаня националних совитох

автор в. вуячич
322 Опатрене

СЕРБИЯ – Наютре, 13. новембра, буду отримани виберанки за нових членох двацец трох националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї.

За членох Националного совиту (НС) Руснацох, як и за ище 18 национални совити, будзе ше гласац на нєпостредних виберанкох, док штири национални меншини (ґоранска, македонска, горватска и чарногорска) своїх представнїкох у националних совитох виберу на електорских скупштинох.

Републична виберанкова комисия (РВК) преглашела 50 виберанково лїстини, а право гласа маю 456.199 гражданє хтори уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС).

РВК одредзела вкупно 950 виберацки места за гласанє на териториї цалей Републики Сербиї, а буду отворени на нєдзелю 13. новембра од 7 до 20 годзин. На гласацких лїсткох буду писац преглашени виберанково лїстини на сербским и на язикох националних меншинох. Гласац треба так же ше заокружи шорне число пред назву лїстини за котру ше гласа. Гласац мож лєм за єдну виберанкову лїстину на гласацким лїстку.

Гражданє муша зоз собу мац особну карточку лєбо други урядови документ хтори потвердзує його идентитет.

На виберацким месце и 50 метери коло нього забранєне визначовац пропаґандни материяли.

Конєчни резултати виберанкох РВК длужна обявиц найпознєйше 17. новембра до 20 годзин, а резултати виберанкох ше обявює у „Службеним глашнїку Републики Сербиї”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ