Креативна роботня за дзеци будзе на соботу

автор Л. Вереш
299 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове на соботу, 23. децембра будзе отримана креативна роботня за наймладших членох.

На роботнї дзеци буду правиц новорочни прикраски. Орґанизаторе креативней роботнї обезпечели потребни материял, як и окрипенє, та поволую шицких заинтересованих же би пришли.

Роботня почнє на 9:30 годзин, а прикраски хтори буду направени того дня, члени КУД буду предавац на Новорочним вашаре у Дюрдьове, на нєдзелю, 24. децембра.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ