Медицина и фодбал єй два вельки любови

автор М. Зазуляк Гарди
1.6k Опатрене

Кед Мелинда Хома з Руского Керестура пред осем роками пошла студирац до Зєдинєних Америцких Державох мала лєм єден циль – професийно бавиц фодбал. Познєйше ше тоти приоритети пременєли, та ше тераз може похвалїц зоз двома мастер дипломами. Нєдавно почала и робиц у єдней клинїки, а свою першу любов, фодбал, нє занєдзбала, лєм є тераз нє у улоги бавяча, алє судиї.

Мелинда Сопка, однєдавна Хома, ше 2014. року уписала на Бетхел универзитет у Мекензию, держави Тенеси, дзе штири роки познєйше здобула званє спортского физиотерапеута. Познєйше здобула и званє мастер професора, а потим закончела и мастер студиї у обласци медицини.

– Буквални преклад би бул же сом асистент лїкара, алє кед ше пове так, мож похопиц же лєм додавам инструменти дохтором и подобне, а то вообще нє так. Можем робиц шицко цо и дохтор, мам допущенє водзиц пациєнтох, одробиц цали препатрунок, виглєдовац, преписовац терапиї, наручовац лїки и друге, лєм вше мам дохтора над собу. Можем робиц у шицких обласцох медицини, лєм у стоматолоґиї нє – толкує Мелинда и приповеда нам же єй дойсц по мастер студиї було як воженє на ринґишпилу.

– Вельо сом ше рихтала за примаци испит на мастеру, теди сом и робела на двох местох и учела ше. На концу сом го положела и була сом прията, а примаю 50 студентох од нє знам кельо стотки кандидатох. Медзитим, мушела сом винайсц способ як сом то шицко годна вифинансовац. На основних студийох сом мала стипендию зоз хтору ми шицко було покрите, а на мастеру сом нє мала нїч, а требало ми вецей як сто тиячи долари. Пробовала сом найсц стипендиї, сцела сом и робиц, алє понеже то озбильна медицина и єст вельо вецей ученя и обовязки як на основних студийох, нє достала сом допущенє же бим и робела. Знала сом же ми єдина опция кредит, алє дома нє можеме вжац таки вельки, а ту ми требал жирант. Но, нашла сом и його и кед сом думала же шицко ришене, вон заш лєм одустал. Розумлїве, вельки пенєж у питаню. Мушела сом прелїґнуц пиху, глєдац и питац ше. Нє знам кельо людзох сом контактовала чи познаю дакого хто би ми помогнул. На концу то була моя жена-тренер фодбалу, хтора ше сама понукла, без роздумованя. Занавше єй будзем на тим подзековна, бо бим без нєй нє була ту дзе сом тераз – визначує наша собешеднїца през цо прешла и далєй приповеда же кед ше шицко ришело и чекала же би почала мастер студиї, ознова наишла на препреченє.

– Рихтала сом ше за покладанє за лиценцу за спортского терапеута кед ми явели же нє можем почац мастер, бо ми нє покончели якиш документи цо требало. Предложели ми же бим ишла перше мастер за професора о їх трошку, бо була їх гришка же сом мушела павзирац рок. Перше сом нє сцела, алє сом до конца мушела прилапиц и закончела сом и тот мастер, та тераз мам и званє мастер професор, цо бим нїґда анї нє подумала. Там ми зачували место, та сом 2020. року почала мастер студиї у обласци медицини, хтори сом и сцела. У тим периодзе нє було нїч друге лєм кнїжка, кнїжка, кнїжка… – здогадує ше Мелинда.

РОБОТСКИ ОПЕРАЦИЇ

Мелинда мастеровала у маю того року, а потим почала глєдац роботне допущенє, хторе тераз у Америки нє лєгко достац.

– Скорей за роботну дозволу требало мац роботодавателя хтори ше заложи за це, а тераз нєдавно пременєли так же то лутрия и достава ю лєм тот хто ма щесца, без огляду на школованє итд. Но, та, я нє мала щесца и нє достала сом ю, алє понеже сом ище вше на студентскей визи, могла сом остац и почала сом робиц. У ґинеколоґиї и онколоґиї сом, а робиме у клинїки и гирурґиї. Робиме и зоз роботами, вола ше да Винчийов робот. Гирурґ контролує з конзоли, а робот роби сам. Кед робиме роботску операцию, я помагам коло инициялних резох, поскапчовац цо треба, асистуєм итд. Тераз жиєм у Мемфису, а нєдавно ґу мнє пришол и супруг Дамир, хтори ма закончени мастер за машинского инжинєра, та пробуєме и йому найсц роботу у фаху, можебуц аж и у истей клинїки – гвари вона.

ПРОФЕСИЙНИ ФОДБАЛСКИ СУДИЯ

Док була у Сербиї, Мелинда бавела за керестурски „Русин”, потим у Бечею, як и за Репрезентацию, а у Америки ше на основних студийох школовала праве дзекуюци фодбалу, прейґ хторого доставала стипендию. Пред штирома роками закончела и курс за фодбалского судию, хтори кажди рок муши сертификовац. 

– Нє бавим вецей фодбал, бавела сом за школу по 2018. рок. То було мойо вельке жаданє и найвекша причина прецо сом пришла ту, школа ми теди нє була така важна, видзела сом лєм фодбал. Кед сом сцигла до Америки, шицко ми було як у филме. Пременєли ше и чувства и перспектива. Наисце ми мило же сом пременєла думанє и фокусовала ше на ученє. Гоч сом пришла з єдним цильом, нє поносуєм ше же ше вон пременєл – припознава Мелинда, хтора заш лєм остала у фодбалу, алє так же дзелї правду на терену, на хлопских и женских змаганьох.

Фото: Brant and Logan Turner

 – Пре ковид и друге сом єден час нє судзела вельо, а прешлого и того року уж вецей. Пре искуство з бавеньом фодбалу, а озда и прето же сом добри судия, доставала сом судзиц добри змаганя и того року сом додата до професийних судийох у Америки. Судзим у професийней, найвекшей лиґи у женским фодбалу и трецей лиґи за хлопох. Наприклад, нєдавно сом судзела у Вашинґтону, дзе було дас дзешец тисячи навиячох и то було єдно окремне чувство – визначує Мелинда.

О планох ище нє приповеда, алє ше за початок наздава же пошвидко достанє желєну карту и же ше, як гвари, конєчно ошлєбодзи од паперох и бирократиї, хтори єй роками подкладаю ногу.

ОПРОБОВАЛА ШЕ У ВЕЦЕЙ РОБОТОХ

На основних студийох, Мелинди днї були цалком пополнєти, понеже попри тим же студирала за спортского физиотерапеута и бавела фодбал, тиж так и робела, а за тоти осем роки у Америки пременєла даскельо роботи.

– Попри тим же сом судзела на фодбалских змаганьох, була сом и ратовач на базену, робела сом у ресторану, а потим и як асистент професора – бешедує вона.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ