На ютре позарядово парламентарни, покраїнски и локални виберанки, гласанє од 7 по 20 годзин

автор В. Вуячич
237 Опатрене

СЕРБИЯ – На ютре, 17. децембра, буду позарядово парламентарни, покраїнски и локални виберанки у 65 городох медзи хторима и Беоґрад. Виберацки места буду ютре отворени од 7 до 20 годзин.

Гласацке право на парламентарних виберанкох хтори розписани за 17. децембер, спрам одлуки Републичней виберанковей комисиї (РИК), маю 6 милиони 500.666 гражданє Републики Сербиї.

Гласа ше зоз заокружованьом єдного шорного числа на збирним виберацким лїстку, а вибера ше виберанково лїстини чийо кандидати войду до Скупштини Сербиї, як посланїки.

Покраїнска виберанкова комисия (ПИК) утвердзела же у Автономней покраїни Войводини на покраїнских виберанкох гласацке право ма 1 милион 669.791 граждан.

Гражданє на териториї Войводини на нєдзелю достаню два виберацки лїстки – єден за парламентарни виберанки, хтори будзе блядей помаранчецовей фарби, а други лїсток за покраїнски виберанки, хтори будзе шивей фарби.

На покраїнских виберанкох вибера ше виберанково лїстини чийо кандидати войду до Скупштини АПВ як посланїки.

Попри з важацу особну леґитимацию, вибераче можу гласац и з пасошом, лєбо вожацку дозволу – з документами на хторих єст єдинствене матичне число граждана.

На гласанє добре вжац и обвисценя о виберацким месце хтори гражданє достали на хижну адресу, насампредз пре швидше евидентованє гласача, алє є нє обовязне.

Вибераче хтори пре здравствени причини нє можу пойсц на виберацке место, як и особи зоз инвалидитетом и стари нємоцни особи, гласац можу и дома, алє о тим на ютре до 11 годзин муша обвисциц виберацки одбор на своїм виберацким месце.

Предвиберанкова цихосц пред парламентарнима, покраїнскима и локалнима виберанками почала штварток, 14. децембра на пол ноци, а тирва по заверанє гласацких местох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ