На нєдзелю Чукияда, приявиц ше мож по пияток

автор А. Медєши
267 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у лапаню риби, Чукияда, котру орґанизує Здруженє спортских рибарох „Коляк”, у Руским Керестуре, а з нагоди ошлєбодзеня валалу од фашизму, будзе отримана на нєдзелю 22. октобра.

На тото клубске змаганє поволани шицки члени Здруженя, котизация за участвованє виноши 1.000 динари, а сход змагательох рано на 7 годзин у рибарским лєтнїковцу на базену.

По пропозицийох дошлєбодзене ше змагац зоз трома циґонями без балерини, а зоз штвартим мож лапац рибки за мамки.

Приявиц ше мож найпознєйше по пияток, 20. октобер.

Орґанизатор обезпечи учашнїком полудзенок, зоз собу требa вжац лєм прибор за єдзенє, а шицки подробнєйши информациї мож достац при предсидательови Коляку, Михайлови Пашови, на телефонске число 060/703–7944.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ