На поладнє будзе преверйованє сиренох

автор м. афич, фото kula.rs
959 Опатрене

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 7. юния, на 12 годзин будзе преверйованє чи исправни сирени у шицких местох општини Кула, та и у Руским Керестуре.

Преверйованє чи сирени исправни окончи ше зоз оглашованьом сиренох, тє. оглашованьом сиґнала ровномирного тона у тирваню од 60 секунди – знак „ПРЕСТАВАНЄ ОПАСНОСЦИ”.

Оглашованє сиренох за явне знємирйованє будзе у населєних местох општини Кула, а за тото достата согласносц Сектору за позарядово ситуациї Оддзелєня за позарядово ситуациї МУП Републики Сербиї у Зомборе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ