На текийох грекокатолїцка Служба Божа 4. авґуста

автор М. Горняк Кухар
428 Опатрене

ТЕКИЇ – По розпорядку за Вельки Текиї и Шнїгову Марию у Петроварадину, на пияток, 4. авґуста на 15 годзин нагода за св. споведз, а на 15:30 годзин наша грекокатолїцка Служба Божа.

На 17 годзин Служба на мадярским язику, а на 19 годзин понтификална Служба на горватским язику зоз процесию.

На соботу, 5. авґуста, на 8 годзин побожносц крижней драги. На 9 г. Служба на мадярским язику, а на 11 г. понтификална Служба на горватским язику. На 19 г. закончуюце Богослуженє на горватским язику.

Потим, на швето Велька Мария, 15. авґуста на 16:30 г. нагода за св. споведз, а на 18 г. понтификална Служба Божа.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ