Настася, Йована и Єлена першираз вєдно наступя на Фестивалу

автор М. Буила, Фото В. Вуячич
746 Опатрене

Єден зоз найзначнєйших и найвекших фестивалох у рускей заєднїци то Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка, котри нас каждого року нєсподзива зоз новима талантами. Того року Фестивал полнї 33 роки, а котри нови виводзаче нам ше представя, дознаце у наиходзацей розгварки.

Млади шпивачки, котри уж добре познаме зоз наших руских фестивалох дзе наступели як солисти и як членїци мишаней шпивацкей ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура – Настася Сакач, Йована Стрибер и Єлена Чордаш, на тогорочним Фестивалу представя ше зоз нову руску шпиванку „Мацерова дзивка”. Як випатраю пририхтованя за наступ, яки обчекованя маю од нього, як и дзепоєдни интересантносци вязани за сам Фестивал, дознаваце праве од нїх трох.

– Кед сом дознала же будзем шпивац на тогорочней „Ружовей заградки” барз сом ше нєсподзивала и було ми барз мило. Думам же велька чесц наступиц на таким єдним фестивалу, а мнє барз мило же ми тота чесц припадла. З оглядом на тото же сом нїґда нє наступела як солистка, будзе ми вельо лєгчейше шпивац кед нас єст три. Зоз Йовану и Єлену барз крашнє сотрудзовац. Сама орґанизация Фестивалу на наисце високим уровню. Нашо проби почали так же зме перше достали текст шпиванки и мелодию. Познєйше рушели проби зоз тамбуровим оркестром у студию РТВ у Новим Садзе. Цали тот час з нами роби Агнета Тимко Мудри, хтора нас совитує коло шпиваня. Понеже ми три, попри нашей шпиванки шпиваме и як провадзаци вокали, проби кус длугше тирваю, алє нам то нє завадза бо уживаме на пробох. Тот наступ ми будзе други наступ на „Ружовей заградки”. Першираз сом наступела 2020. року, на 30. „Ружовей заградки”, зоз мишану шпивацку ґрупу Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и писню „Млади дзивки”. Мушим повесц же зоз собу ношим прекрасни паметаня на ню, и же праве тота писня зоз хтору зме наступели як ґрупа, єдна зоз моїх найкрасших шпиванкох на тим Фестивалу – гвари Настася Сакач.

ЗА ШИЦКИМ СТОЇ ВЕЛЬКА ОРҐАНИЗАЦИЯ

У тим триу будзе шпивац и Йована Стрибер, котра ма вельки обчекованя.

– Понеже сом релативно нова у тим шицким, я ше першираз стретам зоз таку вельку орґанизацию. Дотераз сом наступала на наших манифестацийох як цо то „Червене пупче”, алє ми то будзе перши наступ на „Ружовей заградки”. Мойо обчекованя за тогорочни фестивал то же будзе добре друженє и же ше публики будзе пачиц писня котру одшпивам вєдно зоз своїма товаришками. Писнї на тогорочней Заградки барз красни, а у велїх з нїх шпивам як провадзаци вокал – толкує Йована Стрибер.

– На пробох зме мали нагоди чуц и други писнї, и можем повесц же кажда окремна на свой способ. Наша писня ми ше барз пачи, нє лєм прето же є наша, алє и же нам то перши наступ як трио. Текст, композиция, аранжман барз крашнє поробени и писня барз швидко „уходзи до уха”. На знїманю зме дознали же того року „пребиваме ляд” и же наступиме перши. Тиж так, и того року будземе шпивац як провадзаци вокали, цо ище єдно нове искуство. Пачи ми ше як шицко на пробох функционує и же вше єст даякого шора. Информовани зме були на час о шицким и кажда проба прешла успишно. Мнє то тиж так нє будзе перши наступ на „Ружовей заградки”, понеже сом першираз наступела 2020. року зоз мишану шпивацку ґрупу Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура. Одмалючка провадзим Фестивал и каждого року мам фаворита, дакеди нє лєм єдного, та так и того року, алє нє будзем одкривац же хто то – зоз ошмихом закончує бешеду Єлена Чордаш.

– Шпиванка з котру ше того року представиме на Фестивалу новей рускей шпиванки, „Мацерова дзивка”, ми ше попачела на перше слуханє. Текст присподобени нам, младим дзивком, а музика и аранжман тиж так барз крашнє одробел тамбурови оркестер котри нас будзе провадзиц – додава Настася Сакач.

На тогорочним Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, на нєдзелю 5. марца, буду ше змагац вкупно 15 композициї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ