Нєшка Медзинародни дзень мацеринского язика

автор В. Вуячич
206 Опатрене

ЗЄДИНЄНИ НАЦИЇ/СЕРБИЯ – Нєшка, 21. фебруара Медзинародни дзень мацеринского язика, хтори промовує язичну културу, рижнородносци и вецейязичносц. Основни циль же би ше подзвигло свидомосц о значеню мацеринского язика и мултилинґвизма.

Ґенерална скупштина Орґанизациї Зєдинєних нацийох за образованє, науку и културу (УНЕСКО) Дзень мацеринского язика прокламовала 1999. року, як здогадованє на студентох хтори у Восточним Пакистану (нєшка Банґладешу), погинули 21. фебруара 1952. року пре протестованє же їх мацерински бенґали язик нє преглашени за службени.

Як оценюю фаховци, у швеце скоро каждодньово скапе по єден язик, а линґвисти проґнозую же до конца 21. вику з коло 6.000 язикох вецей як половка вимре, можебуц и 90 одсто. Найзагроженши язики з малим числом бешеднїкох (даскельо дзешатки, лєбо стотки) и язики малих заєднїцох.

Република Сербия 2006. року ратификовала Европску грамоту о реґионалних и меншинских язикох, а у нашей жеми єст вецей як 30 национални меншини. По спомнутей грамоти, Сербия ше обовязала же окреме будзе робиц на очуваню албанского, бошняцкого, болгарского, мадярского, ромского, румунского, руского, словацкого, українского и горватского язика. Попри тим, потребне очувац и сербски язик, насампредз од барз велького уплїву странских язикох, окреме анґийского, прецо загрожени и вельки язики, як французки, италиянски, нємецки, та и язики националних меншинох.

Цалосне образованє на мацеринским язику у Сербиї ше одвива на сербским, албанским, бошняцким, болгарским, мадярским, руским, румунским, словацким и горватским язику, а ище шейсц язики ше учи як мацерински язик з елементами националней култури.

Националним меншином ґарантоване и право на информованє на мацеринским язику, хторе у друкованих медийох хасную 14 национални меншини, медзи нїма и Руснаци. У електронских медийох вецей емитере маю програми на язикох националних меншинох, медзи нїма и по руски.

У Статуту Автономней покраїни (АП) Войводини утвердзене же у роботи орґанох АП Войводини окрем сербского, у службеним хаснованю и мадярски, румунски, руски, словацки и горватски язики и писма.

Медзинародни дзень мацеринского язика повинчовал покраїнски секретар за образованє предписаня управу и национални меншини – национални заєднїци, Жолт Сакалаш, а його винчованку мож опатриц на тим линку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ