Нєшка Медзинародни дзень женох

автор В. Вуячич
196 Опатрене

СЕРБИЯ/ШВЕТ – Нєшка Медзинародни дзень женох як здогадованє на борбу за економску, политичну и социялну ровноправносц медзи женами и хлопами.

Осми марец ше означує як здогадованє на демонстрациї америцких роботнїцох у Чикаґу 1909. року и на нюйоршски марш (у ЗАД), у хторим участвовали вецей як 15.000 жени, хтори вимагали лєпши условия за живот – кратши роботни час, лєпши плаци и право гласа.

Шлїдуюцого, 1910. року, на Другей медзинародней конференциї женох социялистох у Копенгаґену, у Данскей, хтора отримана 8. марца, тот датум запровадзени як Дзень женох. Иницияторка тей идеї була нємецка феминисткиня Клара Цеткин, а перши держави у хторих означени Дзень женох були Австрия, Нємецка, Швайцарска и Данска.

Поступнє го прилапйовали и други держави, же би Зєдинєни нациї 1975. року, 8. марец урядово преглашели за Дзень женох, исти рок бул и Медзинародни рок женох. У медзичаше запровадзени институциї як цо положнїцке хорованє, огранїченє роботи женох у ноцней змени, демократске право гласа…

У Сербиї ше тот дзень означує од 1914. року, а з тей нагоди кажди рок орґанизовани рижни трибини, гуманитарни акциї и рижни програми з хторима ше обраца увагу и на положенє женох у дружтве и на претаргованє їх дискриминованя.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ