Нєшка ше закончує Явна поволанка за видавательни 2023. рок

автор б. варґа
398 Опатрене

НОВИ САД – Явна поволанка за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски з обласци поезиї, прози, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих, котру розписала НВУ „Руске слово” од 1. януара, закончує ше з нєшкайшим дньом.

Ище нєшка мож послац рукопис на руским язику, на електронcку адресу: ruske.vidavateljna@gmail.com, унєшени до програми Ворд у системских майкросфтових Виндовс фонтох, треба же би мал помедзи штири и двацец друковани табаки (єден табак – 16 боки) и же би сполньовал нєобходни критериюми, котри оценї фахова комисия Видавательней редакциї.

З рукописом треба послац Молбу у котрей буду наведзени точни податки о авторови, мено, презвиско (або псевдоним), електронску адресу и телефон, як и нєобходну информацию котру автор жада сообщиц редакторови.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ