Писнї за найменши дзеци

автор м. шанта
397 Опатрене

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка Цецилиї Мудри Гунцут.

За Цецилию Мудри мож повесц же є нове мено у рускей дзецинскей литератури, попри рокох и искуства з дзецми яке стої за ню. Праве пре тото длугорочне искуство у роботи з дзецми, ошмелєли зме ю же би порихтала свойо материяли роками зберани, за друкованє. И випадла красна и хасновита кнїжка писньох и приповедкох за найменши дзеци под насловом Гунцут.

Цецилия Мудри народзена 1949. року у Коцуре. Основну школу закончела у Коцуре и Вербаше а стредню медицинску у Новим Садзе. У Предшколскей установи Бамби у Кули почала робиц як помоцнїк виховательки, а познєйше як воспитачка дзе робела у яшелькох. Писнї за дзеци по руски почина писац у периодзе кед робела у Руским Керестуре (1998‒2004). Перши писнї єй обявени у Зборнїку текстох за предшколски дзеци – Ластовичка 2. Анґажовала ше и на орґанизованю предшколскей ґрупи руских дзецох у оводи у Кули, а як є у пєнзиї и у рамикох РКУД Др Гавриїл Костельник.

Рецензентка кнїжки Ирина Гарди Ковачевич з радосцу привитала кнїжку за наймладши дзеци, чи як дарунок яки ше од старших обчекує, нє лєм за швета алє за нєпреривно отворену дзецинску радозналосц, за чийо задоволєнє задлужени шицки цо любя дзеци. Як одлична воспитачка и педаґоґ, Цецилия Мудри, роки хтори препровадзела ховаюци свойо и цудзи дзеци то робела на креативни способ сполнююци свою и родительску обовязку у якей єй писньочки и приповедки були алати з хторима робела и з хторима дзецом днї творела богатшима и змистовнима. Гевто цо им було потребне дац, а нє нашла у понукнутей литератури, Цецилия дополньовала зоз власну творчосцу зоз хторей и настал тот рукопис.

Весели и духовити илустрациї за кнїжку нарисовала Яна Варґа.

Кнїжку по цени од 500 динари мож купиц у просторийох Руского слова у Новим Садзе и Руским Керестуре, мож их наручиц прейґ сайту Руского слова, як и при заступнїкох по наших местох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ