Пошвидшац приявйованє чкодох од нєпогоди

автор Вл. Дїтко, фото: sid.rs
912 Опатрене

ШИД – Вчера отримана схадзка Општинского штабу за позарядово ситуациї, а окрем членох штабу були присутни и поверенїки Општини Шид у Месних заєднїцох.

Вони поинформовали Штаб о чкодох на приватних и явних будинкох як и у польопривреди у своїх Месних заєднїцох.

Командант Штабу Зоран Семенович принєсол заключенє о формованю Комисиї за оквирне преценьованє чкоди за кажде населєне место и на окремним формулару у чаше од двох дньох треба же би глєдани податки зоз Месних заєднїцох були доручени спомнутей комисиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ