Предлужене сотруднїцтво на Проєкту за управянє зoз черствима одрутками

311 Опатрене

ШИД – У сали Скупштини општини Шид, 5. юлия отримана штварта схадзка Заєднїцкого координацийного одбору за запровадзованє Проєкту за розвой капацитетох за управянє з черствима одрутками.

На схадзки були представнїки ЯКП „Стандард”, СИЦА Балканска канцелария, Японски фахови тим, потим представнїки Министерства защити животного штредку и ЯКП Реґионална депония „Срим-Мачва”.

Найвекша увага дата пилот проєктом хтори буду витворени на подручу општини Шид як цо то сепарованє одруткох, компостованє у обисцох и управянє зоз такволанима желєнима одрутками.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ