Предвиберанкова кампаня у закончуюцей фази

автор Жридло: РТВ
195 Опатрене

БЕОҐРАД – Предвиберанкова кампаня за републични, покраїнски и локални виберанки у Сербиї уходзи до закончуюцей фази, а на штварток на пол ноци ступа на моц виберанкова цихосц котра ше закончи на нєдзелю на 20 годзин зоз завераньом виберацких местох.

На нєдзелю, 17. децембра, свойо виберацке право годни вихасновац 6.500.165 уписани вибераче на єдним зоз вкупно 8.273 виберацких местох. Гражданє котри ше приявели за гласанє у иножемстве тото можу зробиц на 81-ним виберацким месце котри буду отворени у 31-ней жеми.

На републичних виберанкох гласаче годни виберац медзи 18 лїстинами зоз вкупно 2.817 предложенима кандидатами за 250 места у парламенту. За покраїнски виберанки утвердзени 13 виберанково лїстини, за виберанки за Скупштину городу Беоґраду 14, а локални виберанки буду орґанизовани у вкупно 65 городох и општинох.

У периодзе виберанковей цихосци, од 14. децембра на пол ноци по 17. децембер на 20 годзин, забранєне медийом и на явних сходох обявйовац преценьованя резултатох виберанкох, представянє кандидатох лєбо лїстинох на виберанкох и їх програми и поволовац виберачох же би гласали, односно же би нє гласали за одредзени лїстини, лєбо кандидатох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ