Резултати Конкурса Заводу за културу войводянских Руснацох

автор И. Сабадош
466 Опатрене

НОВИ САД – Управни одбор Завода за културу войводянских Руснацох на схадзки отриманей пияток, 2. юния у Новим Садзе принєсол одлуку о розподзельованю средствох на проєкти хтори сцигли на Конкурс за 2023. рок, хтори бул розписани у двох обласцох – Програми очуваня и пестованя нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци чий буджет 700.000 динари, и Програми сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци за хтори наменєне 300 тисячи динари.

Управни одбор ЗКВР на схадзки, хтору водзел його предсидатель Серґей Тамаш, з векшину гласох потримал Предклад ранґ лїстини трочленей фаховей комисиї хтора препатрела шицки проєкти и на основу нєй принєсол Одлуку.

На конкурс ЗКВР у обласци Програми очуваня и пестованя нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци сцигли дзевец проєкти, од хторих осем достали финансийну потримовку:

КПД „Дюра Киш” зоз Шиду за проєкт „Порядна робота оркестра и старшей шпивацкей секциї” достал 130.000 динари,

Руски културни центер Нови Сад за проєкт „Очуванє култури и традициї Руснацох у Новим Саду” 120.000 динари,

Союз Руснацох Українцох Сербиї за проєкт „Наступ на фествалу Маковицка струна у бардейову” (Словацка) 25.000 динари,

КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова за проєкт „Робота секцийох у 2023. року” 120.000 динари,

Дружтво Руснацох Сримскей Митровици за проєкт „Руски соловеї” 80.000 динари,

Руска матка за проєкт „17. Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох” 25.000 динари,

Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) за проєкт „Презентация сакралней уметносци у грекокатолїцких церквох у Сербиї и Горватскей – Приклад новосадских уметнїкох Арсения Теодоровича и Арсения Марковича” 100.000 динари,

КПД „Карпати” з Вербасу за проєкт „Пририхтованє хорскей и фолклорней секциї, тамбуровей орхестри и мишаней шпивацкей групи” 100.000 динари,

Проєкт КПД „Иван Котляревиски” з Бикичу зоз назву „Робота дружтва у 2023. року” нє прилапени.

На конкурс ЗКВР у обласци Програми сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци сцигли осем проєкти, а шейсц достали финансийну потримовку:

Руски културни центер Нови Сад за проєкт Театрална представа „Конєц” достал 65.000 динари,

КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова за проєкт „Рецитаторска секция” 35.000 динари,

РКУД „Гавриїл Костельник” зоз Кули за пририхтованє театралней представи 65.000 динари,

Руска скарбнїца за Виставу фотоґрафийох „Руски єдла през фото обєктив” 35.000 динари,

Пакт Рутенорум за проєкт „Театрална роботня – Цо пожадам, тото можем буц” 50.000 динари,

КУД „Жатва” зоз Коцура за проєкт „Мултимедиялни вечар – 260 роки од приселєня Руснацох до Коцура” 50.000 динари.

Финансийну потримовку ЗКВР нє достали проєкт Матки – Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини „21. Руски фестивал малих сценских формох – Дюра Папгаргаї”, и проєкт РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз назву „Отримованє и обогацованє Веб сайту театра”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ