Розписани конкурс Роботного цела за младих

автор В. Вуячич
541 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох розписало Кoнкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци – 2023.

Конкурс отворени од 13. априла по 5. май.

Кажди проєкт треба же би бул приявени спред даєдного формалного здруженя, културно-уметнїцкого дружтва (КУД), лєбо нєвладовей орґанизациї (НВО). Єдно формалне здруженє, КУД, або НВО можу приявиц найвецей три проєкти по конкурсним термину.

Цильни обласци Конкурсу: Култура – Активносци хтори уключую младих до културних змистох, Образованє – Активносци хтори уключую младих у формалним образованю на руским язику, Информованє – Активносци з хторима ше сце информовац младих и Службене хаснованє язика и писма – Активносци хтори доприноша хаснованю руского язика и писма при младих.

Шицки други информациї о тим Конкурсу мож пречитац на сайту Националного совиту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ