Розписани Конкурс зоз обласци защити и унапредзованя животного штредку

автор Д. Барна
350 Опатрене

КУЛА – Општина Кула 31. марца, розписала Конкурс за приявйованє проєктох, односно програмох у обласци защити и унапредзованя животного штредку.

Зоз тим Конкурсом поволує ше нєвладово орґанизациї – здруженя гражданох, котри реґистровани на териториї општини Кула, як и спортски здруженя, односно женски активизем у обласци защити у унапредзованя животного штредку же би поднєсли прияви проєктох/програмох, з цильом вибора здруженя котрим буду додзелєни средства за їх реализацию з буджетного Фонду за защиту и унапредзованє животного штредку општини Кула.

Софинансованє, односно финансованє програми и проєкту котри доприноша розвиваню еколоґийней свидомосци и ширенє знаня о потреби защити животного околїска (еколоґийни школи и кампи, семинари, сходи, видавательство, промоцийни активносци и подобне), як и програми и проєкти котри маю циль допринєсц ришованю конкретного еколоґийного проблему през єднократни акциї и кампанї (акциї ушорйованя простору, ожелєньованє, защита природи, защита животиньох и подобне) у вкупней суми 2.100.000 динари.

Рок за подношенє приявох проєктох/програмох 15 днї од дня обявйованя конкурсу.

Подробнєйше о Конкурсу мож пречитац на урядовим сайту општини Кула, на тим линку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ