Шейсц нови конкурси з обласци образованя и правох меншинох

автор В. Вуячич
314 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, розписал шейсц нови конкурси, два з обласци образованя и штири з обласци витворйованя правох националних меншинох – националних заєднїцох. Прейґ тих конкурсох, вкупно ше додзелює 267,7 милиони динари, хтори розпоредзени на таки способ:

1. 180 милиони динари за финансованє и софинансованє реконструкциї, адаптациї, санациї, инвестицийне и чечуце отримованє образовно-воспитних установох (121 милион за основни школи, 40 милиони за стреднї школи, 7,5 милиони за доми школярох и 11,5 милиони за предшколски установи);

2. 30 милиони динари за финансованє и софинансованє виробку технїчней документациї за потреби установох основного и стреднього образованя и воспитаня (20 милиони – на уровню основного образованя и воспитаня и 10 милиони – на уровню стреднього образованя и воспитаня);

3. 33 милиони динари за софинансованє програмох и проєктох хтори унапрямени на унапредзенє правох националних меншинох – националних заєднїцох у АП Войводини;

4. 14 милиони динари за софинансованє програмох и проєктох очуваня и пестованя мултикултуралносци и медзинационалней толеранциї у АП Войводини;

5. 10 милиони динари за Конкурс за додзельованє буджетних средствох орґаном и орґанизацийом у Автономней покраїни Войводини у чиєй ше роботи службено хаснує язики и писма националних меншинох – националних заєднїцох;

6. 700 тисячи динари за софинансованє подпроєкту „Мултикултурализем на клик”.

Термин за подношенє приявох под точками 1. и 2. по 17. марец, а за конкурси под точками од 3. до 6. термин апликованя 10. марец 2023. року.

Прияви з потребну документацию ше доручує особнє у писарнїци покраїнских орґанох управи у Новим Садзе (у прижемю будинку Покраїнскей влади) або по пошти на адресу: Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, з назначеньом назви конкурса/програми и проєкта, Булевар Михайла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Формулар питальнїка з прилогами мож превжац од 22. фебруара 2023. року, на сайту спомнутого Секретарияту: www.puma.vojvodina.gov.rs.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ