Тирва лєтне знїженє кнїжкох

автор М. Афич/Б. Варґа
327 Опатрене

НОВИ САД – Лєтня акция – знїженє кнїжкох НВУ „Руске слово” за 30 одсто, того року будзе тирвац од 30. юния по 29. юлий.

То будзе нагода по вигодних ценох набавиц нашо кнїжки за старших и за дзеци, як найновши виданя так и скорейши, а векшина кнїжкох будзе на знїженю коштац 210 динари.

ВИГОДНОСЦИ: За купени на знїженю 10 кнїжки одразу, дарує ше предплату на єдно виданє електронских новинох або часописох, у ПДФ формату, до конца 2023. року: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електорнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК. За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2023. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Кнїжки годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на знїженю найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ