Уручени контракти за енерґестку санацию хижох и квартельох

автор М. Тамаш, Фото: О. Русковски
115 Опатрене

ВЕРБАС – Контракти за унапредзенє енерґетскей ефикасносци 43 хижох и квартельох на териториї општини Вербас, предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич, 19. фебруара святочно уручел їх власнїком.

Вкупна вредносц 43 контрактох виноши 7.950.000 динари, од чого Министерство рудокопства и енерґетики обезпечело 3.975.000 динари, а исто тельо видвоєла и општина Вербас и то часц континуованей заєднїцкей акциї Министерства енерґетики и локалней самоуправи, хтора тирва од 2021.року.

Зоз тоту програму жителє Вербасу, Коцура, Бачкого Доброго Поля, Змаєва и Равного Села достали средства зоз хторим закрию 50 одсто трошкох за замену облакох, уходних дзверох, за купованє котлох на ґаз, биомасу (древени пелет, брикет), кладзенє цеплотних пумпох, або нових радияторох и провадзацей инсталациї, а другу половку обезпечую сами.

Зоз тогорочнима 43 контрактами число обисцох у општини Вербас, хтори облапени зоз програму унапредзеня енерґетскей ефикасносци нароснул на 93. У 2022. року було 15, а 2021. року 35 хасновательох, гварел предсидатель општини Предраґ Роєвич з нагоди уручованя контрактох.

Хасен, гражданє буду мац у тим же достаню половку средствох за нєобходну инвестицию, потим буду мац менши трошки енерґентох, цо значи же зашпорую средства у своїм домашнїм буджету, а шицко за резултат будзе мац и общи хасен, злєпшанє у обласци защити животного штредку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ