Вецей як 3 милиони динари за полєшованє

автор Д. Барна, фото: www. kula. rs
924 Опатрене

КУЛА – Предсидатель општини Кула Дамян Милянич, подписал Контракт о суфинансованю реализациї проєкту полєшованя з цильом защити и очуваня предїлох у 2023. року на териториї општини Кула, котри ше одноши на Проєкт полєшованя явних поверхносцох з цильом защити животного штредку општини Кула за 2023. рок.

За тоту намену Министерство защити животного штредку опредзелєло вецей як 3 милиони динари, док општина Кула участвує зоз коло 800 тисячи динари.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ