Вистава авдиовизуaлного уметнїка Михайла Планкоша

автор Ол. Папуґа, фото М. Планкош
539 Опатрене

СУБОТИЦА – Вовторок, 21. марца отворена вистава 17 фотоґрафийох Михайла Планкоша, младого историчара уметносци и режисера зоз Суботици, хтори после законченого фаултета у Беоґрадзе роби и жиє у родним варошу и хвильково є заняти у ТВ Суботица.

Михайлово фотоґрафиї з тей вистави, хтора наволана „Од людзох людзомˮ, настали на його путованьох по Риме, Будапешту, Беоґраду и Паризу, нє сликовани су з мобилним телефоном, як то кажде роби, алє зоз фотоапаратом. На фотоґрафиї положени акцент урбаних хвилькох чловекового уплїву хтори вон нєсвидомо охабя у просторе, та Михайло висликовал рижни ґрафити, нєобични траспортни знаки, надписи хтори нє гуторя нїч, а чловек их положел на одредзене место же би помогли. Шицко тото, ми хтори то видзиме, на рижни способи коментаруєме, алє ридко кого интересує прецо то чловек чловекови написал, або направел. Ридко хто, то як Михайло Планкош и висликує.

Нєобични фотоґрафиї маю место у нєобичним просторе, та двор медзи двома бетонскима будинками було преве место за таку файту ументносци и виставу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ