Награду достала и керестурска Школа

автор м. джуджар
185 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР/КОЦУР – На нєдавно отриманим змаганю, уж 15. по шоре, Днї информатики у школох Войводини, Основна и штредня школа з домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура наградзена за одлични школски вебсайт, док коцурска Основна школа Братство єдинство достала аж два награди, за доприношенє бази знаньох у образовних софтверох и за ревию образовних софтверох, о чим зме уж скорей писали.

Школа Петро Кузмяк єдна спомедзи штири наградзени школи за випатрунок и функционалносц вебсайту, у истей катеґориї награду достала и кулска Економско-тарґовецка школа.

ОШ Братство єдинство з Коцура першираз участвоала на тим конкурсу, и наградзена є у катеґориї за доприношенє бази знаньох софтверох цо резултат закладаньох цалого колектива у прешлорочней настави , а припознанє за ревию образовних софтверох достала наставнїца анґлийского язика Здравка Майкич понеже є авторка числених едукативних бавискох и блоґу котри хаснує у своєй настави.

Змаганє Днї информатики у школох Войводини уж роками традицийно орґанизує Центер за розвой и примену науки, технолоґиї и информатики, а под покровительством Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци и Факултету за економию и инжинєрски менаджмент ФИМЕК.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ