Фолклор – вецей од танцу

автор Лидия Вереш, Фото: Наташа Кисич 2. децембер 2020

Же фолклор єдна з найвекших любовох хтора ше преноши з колєна на колєно доказує нам Даря Хромиш, уметнїцка руководителька наймладшей фолклорней ґрупи КУД-а Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. Вона ище як мала, пред 14 роками, свойо перши крочаї у танцу направела у ґрупи, хтору уж полни 15 роки водзи єй оцец, Микола Хромиш.

– Фолклор то уметносц, а уметносц кажде иншак чувствує. За мнє, фолклор нє лєм танцованє, алє и активносц през хтору кажде може розвивац свою мрию, алє и ментално ше розвивац. Фолклор то єден маґийни круг у хторим ше танцоше тримаю за руки и формую ланєц и у истим такту танцую свой танєц – толкує вона.

Даря закончела Штредню балетску школу у Новим Садзе, напрям народни танци и, як и сама гвари, то єй велька помоц при розчитованю крочайох, як и при обачованю гришкох танцошох котри виводза тоти крочаї. Студент є на Факултету спорта и физичного воспитаня и одмалючка задумовала роботу зоз дзецми, гоч як наставнїк спорту, лєбо як уметнїцки руководитель.

– Єдна з причинох прецо сом постала уметнїцки руководитель наймладшей фолклорней ґрупи то прето же активносц дзецох на наймладшим уровню барз хасновита за здравє, виражованє поєдинца през рушанє, а на шицко тото, фолклор дзецом дава и чувство припадносци, буц часц ґрупи. Дзецом найважнєйша координация у просторе, алє и кондиция. Я перша хтора на проби фолклору, у нашим КУД-у, оможлївела дзецом злученє уметносци и спорту. На концу каждей проби дзеци робя мали полиґон, цо за нїх интересантне и цошка нове, а за мнє важни фактор у розвиваню каждого дзецка – приповеда млада руковидителька.

Даря тиж так танцує и у виводзацкей фолклорней ґрупи. Вона помага при отримованю пробох. Указує зогриванє, алє и поставя танци, насампредз сербски танци.

– Поволуєм шицких же би ше приключели до фолклору пре добру забаву и друженє. Науча велї танци хтори им буду хасновити у велїх нагодох, алє цо найважнєйше, можу допринєсц злєпшованю явного здравя, дзе би могли зменшац зявйованє хронїчних хоротох, хтори повязани зоз шедзацим способом живота – визначує Даря.                                                                                                                                                                

(Опатрене 71 раз, нєшка 1)