СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 10. децембра наполнєли ше 5 роки як нє з нами наша мила мац, баба и прабаба


народзена Джуня

(1937–2017)
з Руского Керестура


З любову и почитованьом памятку на вас чуваю вашо наймилши
Най спочива у мире Божим!