68. Рочна вистава членох СУЛУВ будзе отворена на пияток

автор Я. Дюранїн
190 Опатрене

НОВИ САД – У просторох 3 и 4 Ателєа 61 (Креативни дистрикт, Булевар Деспота Стефана), на пияток 15. децембра на 18 годзин будзе отворена 68. Рочна вистава членох Союзу здруженьох подобових уметнїкох Войводини (СУЛУВ).

На 68. Рочней вистави зоз своїма подобовима роботами окрем Влади Нярадия и Милана Колбаса буду участвовац и Александар Ботич, Александар Обровски, Алена Клачикова, Андєла Ристич, Андрея Василєвич, Биляна Євтич, Борислав Николич, Даниєл Бабич, Деян Крстич, Деяна Нешович, Дивна Тилич Стефанович, Дьордє Беара, Добро Марич, Драґан Предоєвич, Дуня Брановачки, Душан Савкович, Душанка Бодулич, Ґиґа Дюраґич Диле, Иґор Смилянич, Янош Тарко, Ясна Ґулан Ружич, Ястра Єлачич, Єлена Тишма, Йозеф Клачик, Лазар Маркович, Лїляна Войводич, Любица Туцаков, Лорант Аґоштон, Лука Дрлян, Луна Йованович, Мария Євтич Даїч, Марияна Прентович-Ґиле, Марян Марич, Марта Киш Бутерер, Миа Стоянович, Михал Дюровка, Милан Живанович, Милана Симич, Милорад Миша Цветичанин, Милош Станоєв, Милош Василєвич, Миряна Блаґоєв, Миряна Тиянич, Имре Молнар, Небойша Милияшевич, Ненад Боґданович, Оливера Попов, Раде Тепавчевич, Радивой Драґин, Радован Яндрич, Растко Стефанович, Роман Козомора, Рудолф, Бркич, Саша Добрич, Саша Василєвич, Сладяна Дюканович, Слободан Бодулич, Соня Боянич, Сузана Санкович, Тамара Вайс, Ванчо Христов, Вера Танасич и Виолета Лабат.

Рочна вистава войводянских подобових уметнїкох будзе отворена по 31. децембер, а годно ю опатриц кажди роботни дзень од 10 по 16 годзин.

Виставу потимал Покраїнски секретарият за културу информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами и Городска управа за културу города Нови Сад.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ