Наплацованє паркинґа од 1. авґуста

автор Ол. Папуґа, фото vrbas.net
466 Опатрене

ВЕРБАС – ЯКП „Комуналєц” зоз Вербасу обявел информацию же наплацованє явних паркинґох за моторни превозки у Вербаше, почнє 1. авґуста, а поверхносци буду подзелєни до жовтей и белавей зони.

Цена хаснованя явного паркинґа за єднократне паркиранє у жовтей зони будзе 50 динари, а у белавей 35 динари, а цалодньове паркиранє у тей зони будзе коштац 120 динари.

Нєогранїчене хаснованє паркинґа у жовтей зони будзе коштац 2.500 динари за мешац, а за 12 мешаци 25.000 динари. У белавей зони мешац паркираня будзе коштац 1.750, а за цали рок 17.500 динари. Мешачна предплатна карта за квартельошох будзе коштац 120 динари, а за 12 мешаци 1.200 динари. Резервованє паркинґ места у жовтей зони за мешац будзе коштац 15.000, а за 12 мешаци 150.000 динари. У белавей зони резервация за мешац будзе коштац 11.000, а за 12 мешаци 110.000 динари. Надополнєнє за скланянє превозки кед то накаже транспортна инспекция будзе коштац 12.500 динари, а надополнєнє за пробованє скланяня превозки кед ше розкаже будзе коштац 2.500 динари.

Квартельоше хтори биваю у зонох дзе ше наплацує паркиранє годни купиц мешачну, або рочну карту по вигодних ценох. Вимоги за тоту намену годно дац у ЯКП „Комуналєц”, а за тото треба фотокопию особней леґитимациї и фотокопию транспортней карточки. Податки зоз леґитимациї и транспортней карточки муша буц исти, а место за паркиранє мож глєдац на тей адреси. Предплатна карта за квартельошох важи лєм за одредзене паркинґ место и превозку за хтору є видата.

У сообщеню ЯКП „Комуналєц” наведзене же шицки хтори жадаю предплатни паркинґ карточки од 17. юлия можу поднєсц вимогу у писарнїци у управним будинку ЯКП „Комуналєц” Вербас, Сави Ковачевича 87, од 7 до 14:30 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ