Нє обрацай главу

автор А. Бучко
273 Опатрене

Нє обрацайце главу кед дакому коло вас нєдобре.

Нє обрацайце главу кед дахто хто вам блїзки або у вашим околїску директно або индиректно глєда помоц.

Кед вам пове же є нєдобре.

Або вам то вообще нє пове, лєм видзице же нє функционує.

Moжебуц зосцеце такой дац совит як особи най будзе лєпше, алє причекайце дакус, застаньце. Нє давайце такой совити. Нє мудруйце. Будзце ту за тоту особу.

Вислухайце ю. Питайце ше: „Треба ци най це вислухам, чи сцеш одо мнє чуц совит?” або „Сцеш чуц цо би я поробела?”

Тиж так, подзельце зоз нїма и вашо роздумованя и бриґи. Прето же кед им нєдобре, а вам ружи по дражки падаю – нє поведза вам же су нєдобре, або вас просто нє буду слухац, бо нє буду знац же чи их розумице, чи лєм мудруєце.

Особи физиолоґийно можу буц здрави. Без прициску, без цукру, без зламаней ноги, функционовац та аж и напредовац (по даяких ваших стандардох). То нє значи же ше иста тота особа чувствує добре. Же є ментално и емоционално добре. Же є нє анксиозна, депресивна та аж и суицидна.

Можебуц ше лєм поносує на шицко. Можебуц єй шицко чежко. Можебуц нє видзи виход. Можебуц є преобтерхована на перши погляд нї зоз чим, а зоднука зоз шицкима проблемами того швета. Ви то нє знаце. И нє маце прево неґировац анї тоти чувста, а ище горше же то нє постої.

Же лєм позитивни думки принєшу лєпши живот и лєпши стан.

Дакеди праве тоти слова „Верим же ци чежко”, або „Чуєм це” можу спашиц живот.

А кед праве ти тота особа хтора ше нєдобре чувствує, вец – наисце верим же ци чежко.

Кед сцеш, помоц анонимно можеш поглєдац:

на веб сайту svejeok.rs и прейґ их чет боту.

на числу телефона 116111 (Национална дзецинска линия -НАДЕЛ)

0800 309 309 (Лаза Лазаревич линия)

0800 300 303 (линия Центра Шерцо)

Шицки тоти контакти анонимни и сервиси од довирия хтори исную пре совитованє прейґ телефону, информованє и едукацию.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ