Док нам Матка ище стої

автор В. Вуячич
120 Опатрене

Вельо того поробене, оправене, доправене на просторийох Руского културного центра, алє стари будинок ровно вимага укладаня же би пребуванє у тим просторе було приємне и безпечне

Якош, вше кед ше почнє слово о просторийох Руского културного центра у Новим Садзе, кеди-теди ше сцигнє по розправу чи Матку валяц, чи нє. Можебуц „будовательни фаховци” з народу и маю право, алє цо робиц док Матка стої и док там єст людзох хтори упарто доходза, хтори активни у секцийох и хтори нє порихтани оцудзиц ше од того простору, од своєй традициї, од Новосадскей матки.

Затераз нєт нови информациї коло вибудови нового обєкту дзе би РКЦ мал свой простор. Ище вше РКЦ подквартельош на адреси: Улїца Йована Суботича, числа 8 и 10, а власнїки Грекокатолїцка церква св. апостолох Петра и Павла и Городска управа за маєток и маєтково-правни одношеня.

Концом марца у Руским културним центру у Новим Садзе за директора на ище єден штиророчни мандат ознова вибрани Владимир Сивч. Вон тоту функцию уж окончовал у прешлим мандату, алє и ище дзеведзешатих и дватисячитих рокох, так же ма вельке роботне искуство коло руководзеня зоз Центром, а ґу тому є и упознати зоз обставинами у яких РКЦ функционує. Члени УО єдногласно прилапели Владимира Сивча на нови штиророчни директорски мандат. Вон щиро подзековал на довирию и на схадзки ше бешеду предлужело о тим цо поробене на просторийох Руского културного центра прешлого року, як и цо ище мож поробиц же би пребуванє у тим просторе було приємне и безпечне.

Матка ше як и кажде здруженє гражданох финансує прейґ конкурсох. Нєшка РКЦ нє ма длуства, яки було скорей. Но, то нє значи же нєт бриґи коло вельких рахункох яки сцигую за електричну енерґию, за зогриванє простору хтори ше и хаснує и нє хаснує, и други режиї, алє поглєдованя ше подмирює поряднє.

Влонї, кед нас шицких застали вельки бурї, лєм кус скорей пред моцнима витрами, сцигло ше претресц закрице над вельку салу. Закрице уж барз премакало, а директор РКЦ Владимир Сивч лєдво нашол майстрох за таки оправки. Алє ‒ удало ше му. После лоньскей бурї на будинку нє було велькей чкоди, окрем попаданих даскелїх черепох цо поздувал моцни витор, алє тото такой майстрове и оправели.

Медзи найвекшима роботами було амбициозне подняце руководителя Драмского студия Славка Виная же би ше реновирало Дядьову салу, лєбо як ше часто зна повесц „дзиру”. Тот простор ше нє хасновало роками, а тераз ше го сце привесц до стану же би ше го могло хасновац. Повала орипана, заменєни дески цо препадли и шицко префарбене. Лєм цо розцагани нови електрични инсталациї, указало ше же и над тоту салу закрице премака. Сала з векшого очисцена, алє єст там ище досц пораєня, а будзе требац и обилїц.

Ґу тому положени нови орман за струю, заменєни стари осиґурачи и положени автоматски, направени елаборат и спрам того, за тераз, поцагани нови инсталациї до двох розводних подстанїцох у двох просторийох, у Дядьовей и у велькей сали.

Цо ше дотика роботи секцийох Руского културного центру, активни Фолклорни ансамбл ветеранох, зоз руководительку Марияну Мункачи Сивч и корепетитором Давором Сабо. Поряднє наступаю на руских фестивалох „Коцурска жатва” и „Червена ружа”, а ґу тому промовую Руски културни центер и руски народни танци и з вонка нашей заєднїци. Влонї наступали на велїх фестивалох фолклору ветеранох у Сербиї и Босни и Герцеґовини,  и того року були у Житишту, а рихтаю ше и на други стретнуца ветеранох як и на нашо фестивали.

Драмски студио „Звонимир Павлович” водзи Славко Винаї. Концом новембра премиєрно виведли представу „Конєц” зоз хтору участвовали на новемберским Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре и на Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” у Новим Садзе. И тота представа знята у студию РТВ.

Хор „Гармония” водзи Сузана Ґрос Маркович, Хлопску и Женску ґрупу РКЦ водзи Борут Павлич, Оркестер РКЦ водзи Мирослав Пап и вони наступаю на наших фестивалох, як и на програмох и концертох хтори орґанизує РКЦ. Дзецински хор РКЦ и програми за дзеци пестую и орґанизую наставнїци руского язика, Оля Яковлєв и Анамария Рац, а помагаю им Йован Бєлица и Владимир Сивч. У цеку и пририхтованя за 23. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”, хтори будзе отримани початком юния.

Клуб аматерох РКЦ водзи Иван Канюх, и нєпреривно орґанизує рижни змисти. Успишно реализовани програми Пратки у Матки, так як було и плановане. У Клубу ше каждей стреди орґанизує стретнуца на хторих ше промовує и рихта руски єдла, а ґу тому єст и рижни змисти за младих.

У Дружтве єст вельки креативни потенциял и РКЦ препознатлїви по своїх модернєйших програмох и проєктох, а шицко дзекуюци ентузиязму людзох хтори порихтани дац свой шлєбодни час и робиц без адекватного надополнєня за свою Матку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ