Субвенциї за купованє огриви социялно загроженим фамелийом

автор д. барна, фото: www.kula.rs
196 Опатрене

КУЛА – Прешлого тижня отримана 17. схадзка Општинскей ради, а на дньовим шоре були аж седем точки, а найцикавше же принєшени Правилнїк о додзельованю субвенцийох за купованє огриви.

Зоз тим Правилнїком подробнєйше ше ушорює способ на котри социялно загрожени фамелиї годни витвориц право на помоц у купованю огриви у вредносци найвецей од 12.000 динари. Зоз помоцу локалней самоуправи, хаснователє годни суфинансовац купованє древа, брикетох и пелету.

Право на конкурованє буду мац гражданє зоз териториї општини Кула и виключно лєм тоти котри у социялней нужди, а тото право им утвердзи Центер за социялну роботу зоз Ришеньом о додзельованю субвенциї.

Општинска рада потим розпатрала план роботи Червеного крижу Кула зоз финансийним планом за наиходзаци 2023. рок, дзе медзи иншим представене же Червени криж роби зоз циьом олєгчаня людскей бриґи, а главни задаток му помоц загроженим особом. Надалєй, у фокусу планованих активносцох буду дифузия, здравствена и социялна дїялносц, младеж и рижни числени програми и проєкти.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ