У новим „Руским слове”

автор М. Горняк Кухар
220 Опатрене

НОВИ САД – У новим, штерацец седмим чишлє новинох „Руске слове” на бокох Тижньовнїка текст Диялоґ о мултикултуралносци и интеркултуралносци у Републики Сербиї. У рубрики Нашо места пише же преславени дзень Општини Кула.

У рубрики Економия напис же ше чека конєчну догварку о актуалних подїйох у польопривреди.

Култура и просвита приноши текст о тим як у Руским Керестуре означени ювилеї образованя, а на бокох Людзе, роки, живот наш госц Александар Ковач з Руского Керестура.

На Духовним живоце зазначени тексти о Кирбайох у Беркасове и Ґосподїнцох, а на Спорту напис же Рукометни клуб „Русин” уписує нових членох.

И у тим чишлє добри „Горуци тепши” и як додаток вишло „Литературне слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ