Вельки попуст на кнїжки, знєйце каталоґ у ПДФ-у, дознайце о вигодносцох

автор б. варґа
371 Опатрене

НОВИ САД – Тирва вельки попуст од 30 одсто на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза. Уж традицийна акция на скоро шицки кнїжки (окрем на Мацерову руску кухарку) будзе тирвац по 6. януар 2023. року.

Нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” за 2022. рок можеце зняц у ПДФ-у на тим линку.

У списку єст 140 наслови кнїжкох и публикацийох од 1995. по 2022. рок, а виражени и цени попуста од 30 одсто. Остатнї наслови котри вишли концом новембра 2022. року.

Векшина кнїжкох з прешлих рокох на попусту коштаю – 210 динари. Нови кнїжки з Видавательного 2022. року подрагшали и коштаю 500 динари, а на попусту 350 динари. Розкошна сликовнїца „ЖИВОТИНЇ у дїдовим и бабовим дворе” за дзеци од 2 по 7 роки, на попусту кошта  – 490 динари.

ВИГОДНОСЦИ: За купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предплату на єдно виданє електронских новинох або часописох, у ПДФ формату, до конца 2023. року: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електорнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК. За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2023. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

На тих акцийох окреме вельке интересованє за кнїжки за дзеци, а виданя по барз вигодней цени мож купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/51-00-383, лєбо 025/703-311 од 9 по 13 годзин.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ