Обука у рамикох проєкту „Економске змоцньованє младих”

автор ол. русковски
293 Опатрене

ВЕРБАС – Коцурске здруженє младих (КУМ) у тим периоду реализовало проєкт за котри достало потримовку републичного Министерства младежи и спорту.

Назва проєкту котри запровадзени тих дньох „Економске змоцньованє младих у валалох општини Вербас през обуку и доставанє сертификату за дїялносц на роботох у обисцу”. Єден зоз сеґментох проєкту и обука за ґеронтоґаздинї, през котру шицки учашнїки обуки достали сертификати верификовани з боку Републичного заводу за социялну политику.

Потримовку такому виду змоцньованя особох котрим чежше обезпечиц роботу дала и локална самоуправа. По словох заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич, Коцурске здруженє младих и Општина Вербас, як партнер, зоз Министерством младежи и спорту у априлу подписали нови контракт о финансованю програми явного конкурсу за стимулованє розличних формох обезпечованя роботи, самообезпечованя роботи и поднїмательства младих особох. Вредносц спомнутого проєкту 3,5 милиони динари и одноши ше на економске змоцньованє младих особох. Цильна ґрупа особи котри чежше можу найсц роботу, гварела Тияничова, а у обуки участвовали коло 40 особи. 

Коцурске здруженє младих (КУМ), на чолє зоз його предсидательом Стеваном Самочетом, уж роками анґажоване на злєпшованю социялного и привредного амбиєнту нє лєм у Коцуре, алє у шицких руралних стредкох општини Вербас. На тим будзе акцент и зоз дальшим реализованьом того проєкту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ