Означени Медзинародни дзень толеранциї

автор ол. русковски
123 Опатрене

ВЕРБАС – З нагоди означованя Медзинародного дня толеранциї, предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич отримал схадзку Општинскей ради на котрей було бешеди о планох унапредзеня положеня дружтвено чувствительних ґрупох на териториї општини Вербас, пренєсол општински сайт.

На отриманей схадзки визначене же ше з рока на рок звекшує буджет за социялну защиту, и же того року виношел 133 милиони динари, скоро 10 одсто вкупного буджету.

По Роєвичових словох, у општини Вербас зложно жию 22 нациї, розличносци ше нє визначує, алє ше окремносц пестує. Општина Вербас ше намага каждого року реализовац проєкти котри злєпшую квалитет живота шицких єй жительох, додал предсидатель општини, и як визначел, окреме є пошвецена програмом котри наменєни дружтвено чувствительним ґрупом.

Тиж здогадунул же општина Вербас финансує драгово трошки дзецом зоз окремнима потребами и же каждого року донира огриву и пенєжну помоц од 20.000 динари за вецей дзешатки фамелиї. За драгово трошки ше з општинского буджету на рочним уровню видвоює 10 милиони динари, а обезпечує ше и средства за набавку школского прибору за дзеци без родительского стараня.

Општина Вербас усвоєла и Локални акцийни план за унапредзенє положеня припаднїкох ромскей заєднїци, а як визначел на концу предсидатель Роєвич, зазначени и озбильни резултати у ришованю квартельного питаня вибеженцом и розселєним особом.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ