Гласанє о членох Школского одбору нє положене на дньови шор

автор зам
933 Опатрене

КУЛА – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Кула одборнїк з Руского Керестура Желько Ковач предложел же би ше дньови шор схадзки дополнєло з гласаньом за трох членох Школского одбору керестурскей Школи „Петро Кузмяк” спред локалней самоуправи, а котрих предложел НС Руснацох.

Ковач тото дополнєнє предложел понеже 16. юлия того року СО Кула меновала нови Школски одбор (ШО) Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”, алє у нїм нє и членох котри на своєй електронскей схадзки, хтора тирвала 9. и 10. юлия, предложел НС за менованє спред локалней самоуправи.

Предсидателька СО Кула Снежана Мркаич на вчерайшей схадзки потолковала же у зволованю схадзки тото предкладанє нє положене на дньови шор покля ше нє розпатри представку хтора дзень пред єй зволованьом сцигла до СО Кула, а хтору у мено шесцерих членох Совиту подписал член НС Руснацох Владимир Олеяр, так же Ковачово предкладанє на схадзки нє прилапене. Як стої у представки хтору на схадзки пречитала Снежана Мркаич, по думаню шесцерих членох НС, при гласаню за членох Школского одбору на електронскей схадзки було вецей нєправилносци.

Олеяр у представки наводзи же знєважена улога членох НС бо им по електронскей пошти предложени мена троїх кандидатох за членох ШО за котрих ше будзе гласац, та як члени НС нє мали можлївосц предложиц кандидатох по їх думаню. Тиж наводзи же тота схадзка була „позарядова” – у тим случаю „електронска”, толкуюци же по Дїловнїку о роботи НС позарядову схадзку мож зволац на обгрунтоване писмене предкладанє найменєй трецини членох НС, цо, як наводзи Олеяр, нє бул случай. Як єдну з нєправилносцох наведол и же, тиж по Дїловнїку НС, предсидатель Совиту на першей порядней схадзки длужни потолковац причини за зволованє електронскей, як и же ше на першей порядней прилапює записнїк з електронскей схадзки, цо, як пише Олеяр у представки – нє було поробене.

Шлїдом вчера винєшеного на СО Кула, з Канцелариї НС Рутенпресу поведзене же спомнута представка з СО Кула ище нє сцигла до НС, а накадзи ю службено достаню – буду на ню одвитовац.

Як Рутенпрес писал у юлию, кед СО меновала ШО Школи „Петро Кузмяк” – по найновшим Закону о основох системи образованя и воспитаня и Закону о националних совитох националних меншиноху установох у хторих ше у векшини оддзелєньох образовно-воспитни процес окончує на язику националней меншини, национални совит националней меншини предклада трох кандидатох до школского одбору, як представительох локалней самоуправи.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ