Датуми, або хто ма право вжац живот

автор а. бучко
513 Опатрене

Вяжем контю зоз власох, бо нє знам цо з нїма. Одкеди сом ше породзела нє знам цо робиц з власми, лєм ми завадзаю, и ровно єднак су у хвосце, або у контї. Тей нєобовязней, цо ше лєм закруца власи и сцишню зоз ґумку. И здогаднєм ше видеа хтори кружи по мрежох. Забита Хадис Наджафи зоз Ирану на знїмку вяже власи. Прето є и забита, БО их вяже и нє ноши хиджаб. Точнєйше – бо протестує. А протестує прето же жени у Ирану вишли на улїчки пре забойство Maхси Амини. Ю забила такволана морална полиция, бо єй хиджаб нє бул намесцени по строгих правилох тей держави. Бесни жени вишли вонка и почали палїц хиджаби и штригац власи.

 

Бесни жени и у Сербиї. Информер (нє знам цо им було у глави же то поробели, бо лєм нєгумани и глупи можеш буц и одлучиц ше на таки крочай) обявел интервю зоз серийским и осудзованим силовательом. Гей, гей, вон одслужел кару (кед же ше дахто почал бунїц). Вон свойо „закончел”. Алє тоти жени – вони нїґда нє законча. Им ше рани можебуц загоя, алє тото цо им поробел – то ноша за цали живот. И зоз тим интервюом ше им тоти рани ознова отвераю. Можебуц ознова преживюю тоту страхоту и злодїйство хторе им вон поробел. И даєдним другим женом, хтори нє його жертви, алє су жертви сексуалного насилства,  ше рани отвераю. То ше вола ретрауматизация жертвох.

 

Шицко цо сом написала нас водзи ґу тому як ше жену почитує, яки єй (нє)єднаки права – на живот. Бо кед ю нє почитую, дойдзе до того же нє буду почитовац анї єй право на живот. Же хлопи буду себе давац за право вжац им го.

 

На инстаґраму сом, датум: 2.10.2022. Наиходзим на профил здруженя гражданох ФемПлац и видзим кажди фемицид хтори ше случел того року. Каждого хлопа хтори забил жену. Препишем вам их ту, зоз надпомнуцом же тоти датуми можебуц нє до дня точни, бо су раховани зоз их обявох. Забойства точни.

 • 01.2022. Сумняло ше же супруг забил жену у Прокуплю

      6.01.2022. Звонкамалженски партнер забил жену у околїску Свилайнца

 • 03.2022. Син забил мацер у Беоґрадзе
 • 03.2022. Син забил мацер у околїску Смедеревскей Паланки
 • 03.2022. Син забил мацер у Беоґрадзе
 • 03.2022. Супруг поджобал з ножом жену у Враню – умарла у шпиталю. Покалїчел и їх обидва дзивки
 • 03.2022. Сушед забил сушеду у Заєчару
 • 4.2022. Син забил мацер у Чачку
 • 05.2022. Хлоп забил жену зоз хтору жил у ґаздовастве у околїску Ґолубца
 • 05.2022. Сушед забил сушеду у Бараєве
 • 05.2022. Любовнїк забил жену у околїску Парачину
 • 05.2022. Супруг ранєл супругу зоз огньового оружия хтора умарла после тижня од покалїченьох у Краґуєвцу
 • 05.2022. Швекор забил нєвесту у валалє медзи Новим Пазаром и Тутином
 • 06.2022. Хлоп забил жену у Бараєву
 • 06.2022. Партнер забил партнерку у околїску Зомбора
 • 07.2022. Супруг забил супругу у Станишичу
 • 07.2022. Супруг забил супругу у Футоґу
 • 07.2022. братняк забил супругу у Земуну
 • 07.2022. Муж забил жену у валалє Старчево
 • 07.2022. Муж забил жену у Батайници
 • 08.2022. Муж забил жену у Арандєловцу
 • 09.2022. Супруг забил супругу у Земуну (завязал ю и потлукол до шмерци)
 • 09.2022. Бувши супруг забил супугу у Суботици
 • 10.2022. Син забил мацер у Беоґрадзе
 • 10.2022. Оцец забил свойо дворочне дзивче (як вимсценє мацери хтора
  го зохабела).

А ище три мешаци остали до конца рока.

Єст ище тих цо думаю же маме єднаки права? И же феминизем нє ма смисла? И же борба за право на достоїнствени живот нє потребна?

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ