Безплатне образованє

автор А. Деянович
220 Опатрене

Школа лєм цо закончена, алє уплацованє ратох за учебнїки за нови школски рок уж почало.

Цена комплету учебнїкох за другу класу основней школи кошта од

8 000 по 10 000 динари. У висших класох тота сума идзе и понад

15 000 динари пре векше число предметох и векшу цену кнїжкох.

Як тельо динари можу видвоїц родичи хтори робя за минималну плацу?

Погришне питанє.

Прецо тельо динари муша видвоїц родичи хтори робя за минималну плацу?

У Равним Селу пред двома тижнями отримана явна трибина на тему  учебнїкох задармо на хторей бешедовал и Александер Кавчич, снователь фондациї „Алек Кавчич” хтора пошвецена праве безплатним учебнїком. Иницияторе тей трибини були родичи школярох основней школи у Равним Селу, а на трибину поволани и просвитни роботнїки зоз спомнутей школи, як и шицки заинтересовани. Од наставнїкох нє пришол нїхто, родичох було.

На трибини було поведзене же Кавчичова фондация на своїм сайту ма вецей як 70% учебнїки за основну школу хтори одобрело  Министерство просвити и провадза програму настави. Онлайн их мож задармо хасновац, а кед поручуєце, плацице лєм друкованє хторе видзе коло 300 динари по учебнїку. Прето спомнути комплет кнїжкох за другу класу прейґ тей фондациї кошта коло 2 000 динари.

Одлуку о тим же хтори ше учебнїк будзе хасновац у настави по предписаньох одредзує наставнїцка рада, алє ше прейґ Совиту родичох може уплївовац и суґеровац на даяки други можлївосци. Праве тоту шлєбоду жадаю родичи зоз Равного Села и твердза же школи и наставнїки учебнїки поручую лєм од даскелїх видавательох хтори свойо кнїжки наплацую по цени хтора и два раз векша. Виражели и свою подозривосц же тото напредок порадзене прейґ школских одборох и же наставнїки прициснути родичом понукац лєм видавательох хтори на списку. Лєм два учительки у цалей општини Вербас, по моїх дознаньох, родичом понукли учебнїки зоз фондациї Кавчич и родичи пристали.

Єдна зоз тих учителькох посланїца у локалним парламенту хтора на єдней зоз остатнїх схадзкох дала интересантни рахунок. Прешлого року Општина Вербас плацела коло 4 000 000 динари за комплети кнїжкох и школски материял за шицких школярох перших класох основней школи хторих прешлого року було блїзко 400. За исти пенєж прейґ фондациї Кавчич могло ше купиц учебнїки за шицких школярох першей, другей, трецей и штвартей класи основней школи.

Место 400 фамелиї, вецей як 1 500 фамелиї зоз Општини Вербас би мали тоту значну помоц, бо знаме же ту нє конєц даваньом за школу.

Кельо кошта безплатне основне образованє?

Нє.

Прецо тельо кошта безплатне основне образованє?

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ