Цо тераз?

автор А. Деянович
881 Опатрене

Тих дньох було дакус чежше буц новинар, новинарка… Колеґа уж о тим писал у прешлим чишлє. Кед пойдзеш знїмац цудзи слизи, людзох хтори плачу опрез микрофона, або за камеру, мушиш ше стримац од тей истей реакциї по писанє и монтажу прилогу. Но, анї нє у тим ствар.

Страхота залапела цали хотари нашей Войводини. Гевти трапези и страхи од каждого витру, од велького дижджу, од мало дижджу, од моцного слунка, або прето же го нєт, гевтого пиятку, 14. юлия, польопривреднїком озда випатрали нєреално. Тото цо теди пришло, у минутох жедло шицок труд, зной, поцерпаня, слизи, ставаня на штири рано и шицок заробок тих людзох.

Глупе ми и писац о тим, знаюци же тото можебуц пречита и праве тот челєднїк хторому шицок род и заробок страцени, алє… Тримам гевту вельку червену парадичу хтора би була така смачна зоз сланїну того рана, алє ю ляд предзиравел и розбил. Роздумуєм же кельо днї, тижнї прейдзе од хвильки кед збачиш квиток, та док нє прежиє до плоду, а вец док нє почнє роснуц, червенїц… Нє знам точно. Бизовно вельо. Кельо раз ю руки залїваю, кельо раз ю очи з надїю опатраю? Була сом у предавальнї и куповала парадичи и якошик сом иншак роздумовала о истей тей желєняви. Алє и о паприґи, ґереґи… Наисце! Чи будзе драге буц сити того року?

Було и тих хтори остали без закрица, хтори купели стан або хижу, та попри кредиту, тераз роздумую як знова найсц динари и знова укладац до дому. Було и тих хторим авто праве прешол технїчни за реґистрацию, а тераз може знова ґу майстрови за даяку стотку евра.

Було и покалїчених, поламаних, побитих од ляду.

Природно, людзе ше питаю же цо тераз и чи им дахто помогнє. Дахто глєда помоц, а дахто анї нє, дакому лєм можебуц важне же даяка держава, система, компетентни людзе маю даяке ришенє, же дахто зна цо потребне поробиц же би други раз нє було таке страшне.

Ту тераз тот момент о новинарскей роботи. Уж кед ши бегал и знїмал тих людзох, озда природно же биш бегал и глєдал одвити. Одвити слабо було, слабо було и дзеки обявиц дацо о тим, углавним нїхто нїч нє зна, нїхто ище нїч нє може повесц и уж познати вигварки… У медзичаше, страхота зашла и до Бачкей Паланки, Нового Саду… И далей слабо єст даяки реакциї, лєм подаєдни компетентни станули опрез камери и то без велїх информацийох.

Я стоїм у предавальнї, патрим на тоти желєняви и пита ми ше жена же чом дахто нє явел же ше завера драга Вербас – Бачке Добре Польо хтора повязує три населєни места зоз главним местом општини. Вона тераз муши исц место 10 вецей як 30 километри около же би пришла на роботу. Драга заварта през ноц пре реконструкцию и лєм ошвитло на сайту же тамаль нє мож прейсц. Нє знала сом цо повесц тей жени же цо ма робиц тераз.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ