Точне, и три точки

автор анамария ранкович
1.3k Опатрене

Приватизацию медийох потримовали шицки релевантни медийски орґанизациї и здруженя у Сербиї з арґументом же то стандард ЕУ и єдна зоз вимогох за уход до Европи. Kонєчни циль бул зменшанє вплїву на ушорйовацку политику прейґ директних державних субвенцийох. Так, дзепоєдни медиї приватизовани, други препадли… Алє, тоту судьбу (нє)дожил и Танюґ, прето же и после гашеня предлужел робиц.

Урядово, Новинска асоцияция новей Югославиї утаргнута, а єдна зоз перших критикох сцигла зоз Европскей асоцияциї новинских аґенцийох чийо члени, медзи иншим, италиянска АНСА, французка АФП, нємецка ДПА, росийска Тас, австрийска АПА и шпанска ЕФЕ. Явносц у Сербиї подзелєна у коментарох коло судьби Танюґу: єдни думаю же дошлїдносц медийских реформох нєобходна, а други же скандалозне же держава допущела гашенє бренду „Точне, и точка”.

Заш лєм, без огляду на угляд, Танюґ роками бул нєлоялна конкуренция другим двом комерциялним (и приватним) аґенцийом Бети и Фонету, и мал предносц на тарґовищу пре потримовку держави. Чи пре звикнутосц на привилеґиї чи пре дацо инше, у длугорочним процесу приватизациї препущена можлївосц же би заняти достали безплатни акциї и на тот способ зачували аґенцию, а можебуц и врацели значносц виреченю „Так явел Танюґ“.

Гоч ище нєт анї рок як Танюґ загашени (31.октобер 2015), а держава ше уж предумує. Нови ресорни министер Владан Вукосавлєвич наявел розпатранє проблематики державного власнїцтва Танюґу. По його словох, держава нє треба же би була у медийох, алє исную ситуациї кед то добре, та з оглядом же у Европи нєт єдинственого приступу, Сербия розпатра як то ришене у сушедстве – Горватска ма ГИНУ, Болгарска БТА, а Словения СТА, наприклад. З тей нагоди, реаґовали новинарски и медийнии здруженя у Сербиї хтори застарани пре редефинованє улоги держави у медийней сфери, односно врацанє єй директного вплїву  у обласци информованя.

Ключна виява нового министра култури и информованя була тота же кед держава ма свой власнїцки интерес, може помогнуц обстояню квалитетних медийох. Нєшка, кед информацийне дружтво оможлївює швидше и лєпше преверйованє информацийох, одвичательносц за кажду обявену информацию вельо векша. Новински аґенциї, кед робя професийно и шорово, можу буц одвит на таблоидизацию медийох и тоти хтори обєктивно провадза и официйне и алтернативне и цивилне дружтво, та и поєдинцох. Медзитим, вец барз важни професийни обробок информацийох же би ше зопарло ширенє дезинформацийох и селектованє информацийох, и сервисованє интересних ґрупох. Прето ше поставя питанє: хтори то критериюми квалитетних медийох? Професийносц, чи послухносц?

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ